Jump to content


Photo

Tagalog panitikan


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 Resource Manager

Resource Manager

    Forum Management

  • Administrators
  • 14140 posts

Posted 23 July 2012 - 04:42 AM

Polyeto tungkol sa bibliya

 

Tagalog #2 Resource Manager

Resource Manager

    Forum Management

  • Administrators
  • 14140 posts

Posted 03 February 2013 - 03:58 AM

Tagalog

English
Akaarap Ed Saray Katuaan Nipaakar Ed Dios - Facing the Facts about God
Akaarap Ed Saray Katuaan Nipaakar Ed Jesua - Facing the Facts about Jesus
Ang Buhay na Walang Hanggan - Eternal Life on Earth
Ang Diyos ay Isa, Hindi Tatlo - God One Not Three
Ang Kasama Ng Biblia O Ang Mga Talaan Ukol Sa - Bible Companion
Ang Magandang Balita - Magazine (Out of Print)
Ang Mga Bagay Na Aming Pinatitibayan - The Things We Stand For
Ang Mga Christadelphian - Christadelphians
Ang Ngalan Ug Ang Pagtoo Sa Mga Christadelphians -
Ang Pangako Na Madaling Tutuparin Ng Diyos - Promises God Never Kept
Ang Panukala Ng Dios Sa Tao - Gods Plan with Man
Cuan na Cataoan Biblia -
Hain Na Man Ang Nangamatay Kong Mga Higala? - Where Are My Dead Friends?
Imortal Ba Ako? - Immortality
Isang Biblia - Maraming Inglesia - Wala Bang Anoman? - One Bible Many Churches, Does It Matter?
Isang Pakisuyo Sa Mga Katoliko Romano - An Appeal to Roman Catholics
Mahinungdanon Ba Nga Atong Masayran Kon Unsa Ang Atong Gituohan? -
Nganong Gikinahanglan Nga Kita Magpabautismo - The Need to be Baptized
Nibulsan Asigek Ya Ganggan Nen Cristo Jesus - Commandments of Christ
Pagahanda sa Bautismo - Preparing For Baptism
Pagkinabuhi Diha Sa Matu-Od - Living the Truth
Pahayag - Declaration
Say Panarian Na Dios Nitan La -
Sino ang mga Tunay na Saksi ng Diyos? -  Who are God’s True Witnesses?
Sta. Biblia -
Susi sa Kaunawaan ng Biblia - Key to the Bible
Tala Ng Mga Pala-Aral - Pang Bata - Ikalawang Taon Sa Tatlong Taong Paghahati - ACBM Sunday School Notes – Junior (2nd Year)
Tala Ng Mga Pala-Aral - Pang Bata - Unang Taon Sa Tatlong Taong Paghahati - ACBM Sunday School Notes – Junior (1st Year)
Tala Ng Mga Pala-Aral - Pang Gitna - Ikalawang Taon Sa Tatlong Taong Paghahati - ACBM Sunday School Notes - Intermediate
Ti sursuro nga PUDNO TI BIBLIA maipapan ti DIOS, CRISTO ken TAO - Bible Truths about God, Christ and Man
Yawe Alang Sa Pagsabut Sa Biblia - Key to Unlock Your Bible

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users