Jump to content

Tagalog panitikan


Recommended Posts

  • 6 months later...

TagalogEnglish

Akaarap Ed Saray Katuaan Nipaakar Ed Dios

- Facing the Facts about God

Akaarap Ed Saray Katuaan Nipaakar Ed Jesua

- Facing the Facts about Jesus

Ang Buhay na Walang Hanggan

- Eternal Life on Earth

Ang Diyos ay Isa, Hindi Tatlo

- God One Not Three

Ang Kasama Ng Biblia O Ang Mga Talaan Ukol Sa

- Bible Companion

Ang Magandang Balita

- Magazine (Out of Print)

Ang Mga Bagay Na Aming Pinatitibayan

- The Things We Stand For

Ang Mga Christadelphian

- Christadelphians

Ang Ngalan Ug Ang Pagtoo Sa Mga Christadelphians

-

Ang Pangako Na Madaling Tutuparin Ng Diyos

- Promises God Never Kept

Ang Panukala Ng Dios Sa Tao

- Gods Plan with Man

Cuan na Cataoan Biblia

-

Hain Na Man Ang Nangamatay Kong Mga Higala?

- Where Are My Dead Friends?

Imortal Ba Ako?

- Immortality

Isang Biblia - Maraming Inglesia - Wala Bang Anoman?

- One Bible Many Churches, Does It Matter?

Isang Pakisuyo Sa Mga Katoliko Romano

- An Appeal to Roman Catholics

Mahinungdanon Ba Nga Atong Masayran Kon Unsa Ang Atong Gituohan?

-

Nganong Gikinahanglan Nga Kita Magpabautismo

- The Need to be Baptized

Nibulsan Asigek Ya Ganggan Nen Cristo Jesus

- Commandments of Christ

Pagahanda sa Bautismo

- Preparing For Baptism

Pagkinabuhi Diha Sa Matu-Od

- Living the Truth

Pahayag

- Declaration

Say Panarian Na Dios Nitan La

-

Sino ang mga Tunay na Saksi ng Diyos?

-  Who are God’s True Witnesses?

Sta. Biblia

-

Susi sa Kaunawaan ng Biblia

- Key to the Bible

Tala Ng Mga Pala-Aral - Pang Bata - Ikalawang Taon Sa Tatlong Taong Paghahati

- ACBM Sunday School Notes – Junior (2nd Year)

Tala Ng Mga Pala-Aral - Pang Bata - Unang Taon Sa Tatlong Taong Paghahati

- ACBM Sunday School Notes – Junior (1st Year)

Tala Ng Mga Pala-Aral - Pang Gitna - Ikalawang Taon Sa Tatlong Taong Paghahati

- ACBM Sunday School Notes - Intermediate

Ti sursuro nga PUDNO TI BIBLIA maipapan ti DIOS, CRISTO ken TAO

- Bible Truths about God, Christ and Man

Yawe Alang Sa Pagsabut Sa Biblia

- Key to Unlock Your Bible

 

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...