Jump to content

Articles

Articles

Articles

Christadelphian Biblický Korespondenční Kurs


CHRISTADELPHIAN BIBLICKÝ KORESPONDENČNÍ KURS

 

Než začneme

 

Zkoumání Bible je vzrušujícím dobrodružstvím. Tento kurs má v úmyslu ukázat cestu, jak studovat Bibli. Všech lekcí je 22 a všechny jsou zaměřeny na důležité body učení Bible. Jestliže chcete tímto kursem získat, musíte mít především vlastní Bibli. Jestliže nebudete číst Bibli, stránky tohoto kursu vám mnoho nepomohou. K vašemu studiu, je zapotřebí celé Bible, nejenom Nový zákon. Nový zákon je pouze část Bible a vy potřebujete celou Bibli. Starý a Nový zákon.

 

S každou lekcí kursu budeme číst dvě různá čtení z Bible. První nazveme „Týdenní čtení“ bude to 6 až 7 kapitol, které přečteme během týdne. Druhé čtení nazveme- „Čtení pro studium lekce.“ Bude to jedna nebo dvě vhodné kapitoly z Bible na čtení před prací na lekci samotné. Každý má své vlastní metody jak studovat, ale můžeme-li doporučit, nepokračujte v další lekci, když máte nejasnosti v lekci předešlé. Dobrý plán může být přečíst každou lekci třikrát! Prvně přečíst celou lekci celkem rychle, abychom se dozvěděli, o co vlastně jde. Potom začít číst znovu od začátku, část po části a sledovat v Bibli verše, které jsou uvedeny v lekci. Udělejte si poznámky o všech nejasnostech a věcech, se kterými nesouhlasíte (mnoho z nich se objasní samo v průběhu kursu).

 

Otázky pro vás.

 

Po každé části kursu, která má tři lekce, najdete stránku otázek. Pro člověka, který vám bude opravovat lekce, bude velikou pomocí, když na tyto otázky odpovíte a své odpovědi každý třetí týden odešlete. Při vašich odpovědích napište, co vy věříte, že je pravda. Neopisujte, co se píše v lekci, ale odpovězte svými slovy a upřímně od srdce. Když s něčím nesouhlasíte, prosím, napište nám to otevřeně. Jestliže z jakéhokoliv důvodu nepošlete odpovědi, prosím, pošlete alespoň zprávu, že máte stále zájem pokračovat v kurzu.

 

Dobře strávený čas.

 

Samozřejmě, že studium těchto lekcí zabere část vašeho času, řekněme asi 10 minut denně na čtení Bible a asi 1 hodinu týdně na prostudování lekce. Navíc ještě, každé tři týdny asi půl hodiny na zodpovězení otázek. Velmi brzo ale poznáte, že Bible je tak zajímavá Kniha, že s ní budete chtít strávit více a více času.

 

Čtení Bible.

 

Bible je plná zajímavostí a nejenom to, je to Slovo Boží. Proto ji bereme do rukou s modlitbou, žádajíce našeho Boha, aby nám dal porozumět svému učení.

 

V Bibli je jedna modlitba, kterou bychom měli mít v srdci.

 

 

„Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona Tvého.“
Žalm 119 verš 18.

 

A tak každodenním čtením Bible a snahou pochopit její smysl, budeme nejenom více a více přesvědčeni, že je to slovo Boží, ale budeme též cítit, že to SLOVO má na nás vliv - mění náš život a dělá nás lepšími.

 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.


×
×
  • Create New...