Jump to content


Most Liked Content


#9390 Free Bible Study Computer Software

Posted by BeeyaYZ on 27 May 2014 - 07:20 AM

The Internet offers many resources (quite a few Christadephian) for ONLINE study of the Bible. These can be found quite readily  by using relevant search terms.

But, I wish to recommend here several free OFFLINE software programs that assist the Bible student.  

 

My favourite is TheWord (www.theword.net) which has many functions and a large associated modules library.

 

Another popular free program is E-Sword (www.E-Sword.net).

 

Both TheWord and E-Sword were originally designed for the Windows platform, but E-Sword has recently been made available for Mac users also.

 

Recently I have begun to use iBibleStudy-HD on an iPad and find it both useful and elegant to use. (www.holybibleanswer.com/)

 

For the Android platform, I recommend MySword.(www.MySword.info)

 

My special interest in these offline programs is the ability to integrate Christadelphian resources into them. While reading or viewing these resources, the Bible student can use a few simple mouse clicks or keystrokes to link into relevant Bible passages, commentaries, dictionaries, graphics etc.

 

I have made freely available quite a few such CHDN resources for these three programs - and Online Bible- through my website (www.BibleWorkman.net).  My intention is to provide more such modules and I invite others to suggest CHDN resources that would lend themselves to such integration.

 

Writings that have many Bible references are particularly suitable.


  • Resource Manager likes this


#299 Naděje pro Beznadějný Svět

Posted by Resource Manager on 31 August 2010 - 03:51 AM

NadejePro.jpg

Naděje pro Beznadějný Svět

Podivuhodná zpráva, kterou přináší Bible


Otevřeme-li noviny, posloucháme-li zprávy v rádiu nebo v televizi, vidíme, že svět je v problémech. Náš svět je samý spor -nadřízení, podřízení, politické strany, spory mezi národy. Je naplněn problémy - hlad, znečistění země, vody, vzduchu a všude přítomné násilí, problémy společenské, kriminalita přeplněné věznice, plné nemocnice, mnoho duševně přetížených, obrovské množství alkoholiků a narkomanů. K tomu všemu rostoucí ekonomická krize, velká nezaměstnanost a malá naděje na skutečnou změnu. Tak zvané rozvojové země jsou zadluženy (60 000 000 000 dolarů) a není naděje, že by někdy mohly splatit svoje dluhy.

Dvacáté století - svět zmatků

Nad všechny zmatky, které ukazují beznaděj, vyniká jeden. Kdyby přišel návštěvník z jiné planety a zkoumal záležitosti člověka, našel by lidstvo rozdělené na národy, které důrazně a důsledně zachovávají svoji totožnost a vydávají obrovské sumy každý rok na výrobu nebo nákup zbraní a výcvik armád . Svět utratil v roce 1984 přibližně 630 miliard liber (statistický údaj z Internacionální instituce pro strategické studie - říjen 1984). Kdyby se náš návštěvník otázal vládnoucích činitelů, proč to dělají, dostal by odpověď „Na obranu“.

Kdyby se zeptal „Proti komu?“ Odpověď by zněla, že se bojí ostatních národů. Jinými slovy státy utrácí obrovské sumy peněz, poněvadž nevěří jeden druhému. To je ten problém. A nikdo neví, jak to zastavit. A tak vývoj pokračuje a na svět přicházejí stále „dokonalejší nuklearní zbraně“ a pesimismus a beznaděje se šíří. A toto je dvacáté- prnvní století „pokrokové a civilisované“ dvacátéprvní století. Dvacátéprnví století!

Před sto lety

Před sto lety byly zcela jiné naděje. Devatenácté století byl věk optimismu, velikého rozmachu v mnoha odvětvích. Objevy ve vědě umožnily úžasný technický rozvoj. Zvyšovala se tovární výroba a přinášela větší bohatství. Bylo umožněno vzdělání všem vrstvám společnosti a byly předpovězeny důležité výsledky. Jak muži a ženy dostávali vzdělání, vznikaly úvahy, že budou vyhledávat ušlechtilejší činnost a budou se věnovat literatuře, hudbě a výtvarné činnosti. Výsledkem bude vyšší morálka společnosti a zlepšení chování povede postupně ke světovému míru.

Politikové slibovali nový sociální systém spravedlivosti a rovnoprávnosti. Bohatství bude lépe rozdělováno, všem se bude lépe dařit a tak už nebudou závidět jeden druhému. „Zbav se chudoby a zbavíš se kriminality“, bylo jedno z hesel minulého století. Takže nejlepší myšlenky lidstva budou vyvíjeny a mír bude zachován pro všechny národy. Církevní činitelé se směle přidali a odvážně předpovídali, že v průběhu času všechny národy přijmou „Evangelium Kristovo“. Že svět bude podroben kázáními.

Jaké překvapení všem uchystalo „divoké dvacáté století“. Sen se rozplynul. Dvě světové války a strach z nové, s daleko smrtelnějšími zbraněmi.

Jak se tyto naděje lidstva ukázaly marné .

První víra, že křestanství sjednotí svět - byla zapomenuta. Potom očekávání, že politický vývoj růstem demokracie přinese mír - dnes už tomu nikdo nevěří. Dále naděje , že věda změní svět k lepšímu - výsledky ukazují, že vědecké výsledky jsou nejostřejší dvousečná zbraň. Ve skutečnosti nemáme důvěru, že nastane změna.
  • E.M.Hughes likes this