Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/09/2010 in all areas

  1. Naděje pro Beznadějný Svět Podivuhodná zpráva, kterou přináší Bible Otevřeme-li noviny, posloucháme-li zprávy v rádiu nebo v televizi, vidíme, že svět je v problémech. Náš svět je samý spor -nadřízení, podřízení, politické strany, spory mezi národy. Je naplněn problémy - hlad, znečistění země, vody, vzduchu a všude přítomné násilí, problémy společenské, kriminalita přeplněné věznice, plné nemocnice, mnoho duševně přetížených, obrovské množství alkoholiků a narkomanů. K tomu všemu rostoucí ekonomická krize, velká nezaměstnanost a malá naděje na skutečnou změnu. Tak zvané rozvojové země jsou zadluženy (60 000 000 000 dolarů) a není naděje, že by někdy mohly splatit svoje dluhy. Dvacáté století - svět zmatků Nad všechny zmatky, které ukazují beznaděj, vyniká jeden. Kdyby přišel návštěvník z jiné planety a zkoumal záležitosti člověka, našel by lidstvo rozdělené na národy, které důrazně a důsledně zachovávají svoji totožnost a vydávají obrovské sumy každý rok na výrobu nebo nákup zbraní a výcvik armád . Svět utratil v roce 1984 přibližně 630 miliard liber (statistický údaj z Internacionální instituce pro strategické studie - říjen 1984). Kdyby se náš návštěvník otázal vládnoucích činitelů, proč to dělají, dostal by odpověď „Na obranu“. Kdyby se zeptal „Proti komu?“ Odpověď by zněla, že se bojí ostatních národů. Jinými slovy státy utrácí obrovské sumy peněz, poněvadž nevěří jeden druhému. To je ten problém. A nikdo neví, jak to zastavit. A tak vývoj pokračuje a na svět přicházejí stále „dokonalejší nuklearní zbraně“ a pesimismus a beznaděje se šíří. A toto je dvacáté- prnvní století „pokrokové a civilisované“ dvacátéprvní století. Dvacátéprnví století! Před sto lety Před sto lety byly zcela jiné naděje. Devatenácté století byl věk optimismu, velikého rozmachu v mnoha odvětvích. Objevy ve vědě umožnily úžasný technický rozvoj. Zvyšovala se tovární výroba a přinášela větší bohatství. Bylo umožněno vzdělání všem vrstvám společnosti a byly předpovězeny důležité výsledky. Jak muži a ženy dostávali vzdělání, vznikaly úvahy, že budou vyhledávat ušlechtilejší činnost a budou se věnovat literatuře, hudbě a výtvarné činnosti. Výsledkem bude vyšší morálka společnosti a zlepšení chování povede postupně ke světovému míru. Politikové slibovali nový sociální systém spravedlivosti a rovnoprávnosti. Bohatství bude lépe rozdělováno, všem se bude lépe dařit a tak už nebudou závidět jeden druhému. „Zbav se chudoby a zbavíš se kriminality“, bylo jedno z hesel minulého století. Takže nejlepší myšlenky lidstva budou vyvíjeny a mír bude zachován pro všechny národy. Církevní činitelé se směle přidali a odvážně předpovídali, že v průběhu času všechny národy přijmou „Evangelium Kristovo“. Že svět bude podroben kázáními. Jaké překvapení všem uchystalo „divoké dvacáté století“. Sen se rozplynul. Dvě světové války a strach z nové, s daleko smrtelnějšími zbraněmi. Jak se tyto naděje lidstva ukázaly marné . První víra, že křestanství sjednotí svět - byla zapomenuta. Potom očekávání, že politický vývoj růstem demokracie přinese mír - dnes už tomu nikdo nevěří. Dále naděje , že věda změní svět k lepšímu - výsledky ukazují, že vědecké výsledky jsou nejostřejší dvousečná zbraň. Ve skutečnosti nemáme důvěru, že nastane změna.
    1 point
×
×
  • Create New...